Aanvragen Quick Scan voorlopig gesloten

themadag23nov-15.jpgVeel inwoners van Tytsjerksteradiel hebben er de afgelopen jaren gebruik van gemaakt: de ‘Quick Scan’. Na het aanvragen van een Quick Scan gaat een onafhankelijk deskundige op afspraak met de aanvrager in gesprek om na te gaan welke maatregelen goed zijn voor de eigen woning. Soms gebeurt dat op locatie, de laatste maanden vooral ook gewoon in het Energie(k)loket waarbij gebruik wordt gemaakt van bouwtekeningen uit het gemeentelijk bouwarchief. Deze tekeningen geven vaak een goed beeld van hoe de woning bouwkundig is opgetrokken en samen met de eigenaar/gebruiker(s) wordt dan besproken hoe er het beste energie kan worden bespaard en welke installaties daarvoor het meest toekomstbestendig zijn.
Deze aanpak wordt kosteloos door het Energie(k)loket aangeboden en de praktijk heeft ondertussen uitgewezen dat de Quick Scan geliefd is.

Geen nieuwe aanvragen
Zo geliefd zelfs dat we helaas hebben moeten besluiten om voorlopig geen nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Vermoedelijk kunnen na de zomervakantie weer nieuwe aanvragen worden gedaan. Zodra dat weer mogelijk is, zal dat in elk geval via deze website kenbaar worden gemaakt.

Tot 1 juni geopend
Uiteraard spijt het ons zeer dat we voorlopig geen aanvragen om een energie(quick)scan voor uw woning kunnen doen. Natuurlijk bent u niettemin welkom in het Energie(k)loket te Hurdegaryp voor advies. Wees er wat dat betreft ook snel bij want gedurende de zomermaanden (juni, juli en augustus) is het Energie(k)loket in Hurdegaryp gesloten.
Tot 1 juni is het loket (met uitzondering van Hemelvaartsdag) elke week op de donderdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur geopend.

Naar verwachting zal het energie(k)loket vanaf september weer op de donderdagavond geopend zijn.