Actie Geef Gas met Energie AFGELOPEN!

Helaas is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor een waardebon in het kader van de actie “Geef Gas met Energie!”.

De afgelopen dagen kwamen er honderden aanvragen binnen. De fors stijgende gasprijs en de extra aandacht voor onze actie in de media heeft ervoor gezorgd dat de aanvragen binnenstroomden.

Met de behaalde limiet van het aantal te verkrijgen waardebonnen en het aantal Quick Scan inspecties is  de actie “Geef Gas met energie!”, die aanvankelijk al begin dit jaar zou aflopen doch werd verlengd vanwege de Corona beperkingen, nu (oktober 2021) toch ten einde.

Het in 2019 aangevraagde geld bij het Rijk dat vanwege het goede actieplan van beide gemeenten ook werd verkregen, is nu besteed waarvoor het is bedoeld: energiebesparende maatregelen aan talrijke eigen woningen!
Het begon allemaal in januari 2020 toen alle woningeigenaren in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een persoonlijke uitnodiging op de mat kregen om mee te doen aan de actie. Daarbij werd een kleurrijke folder gevoegd waarin uitgelegd welke energiebesparende maatregelen denkbaar zijn.


Nadien werd er periodiek met een frequentie van tenminste eens per maand geadverteerd in de gemeenterubrieken in beide weekbladen en veel info verspreid via sociale media. Hoewel er wekelijks aanvragen om een waardebon of een Quick Scan werden gedaan, begon pas de eerste ongekende stormloop op woensdag 13 oktober 2021. Toen er op de voorpagina van Actief melding werd gedaan van een eindspurt van de actie “Geef Gas met Energie!”.  Zeker niet alleen omdat de advertentie opvallend op voorpagina stond maar vooral omdat het juist ook die dag voorpagenieuws was dat de energieprijzen internationaal gigantisch aan het stijgen zijn. Klaarblijkelijk was die combinatie de prikkel om actie te gaan ondernemen met als doel minder energieverbruik in eigen huis.. Vanaf die dag liepen bij het energieloket de mailboxen compleet vol met als uitkomst dat binnen een week tijd meer aanvragen binnenkwamen dan over het hele anderhalf jaar daarvoor! De teller stond binnen enkele dagen op 750 aanvragen om een waardebon voor radiatorfolie en/of ventilatoren en nog een paar dagen later kon er ook geen aanvraag om een Quick Scan meer bij!  


Dat de actie uiteindelijk toch heeft geleid tot gerichte maatregelen bij woningeigenaren thuis vinden we (ondanks de indirecte aanleiding vanwege de hoge prijs) geweldig maar tegelijk vinden we het erg jammer dat we niet nog veel meer woningeigenaren en huurders kunnen prikkelen met een kleine bijdrage. Daarom zullen onze gemeenten er alles aan blijven doen om hiervoor middelen bij het Rijk aan te vragen zeker nu het demissionaire kabinet recent heeft toegezegd om weer met vergelijkbare regelingen te komen. 

Laat u echter niet ontmoedigen om toch energiebesparende maatregelen te treffen. Klein ingrepen kunnen leiden tot relatief grote voordelen.