Quick Scan

Een onafhankelijke check voor een eerlijk advies

Quick Scan (maatwerkadvies)

Iedereen heeft het er tegenwoordig over. Je huis energiezuinig maken of zonnepanelen op het dak om zelf energie op te wekken. Maar is dat nou echt altijd wel de moeite waard? Want het kost veel en de energieprijzen stijgen vooralsnog minder dan sommigen beweren. Bovendien vraag je, je misschien af, hoe lang woon ik nog in mijn huis en kan de investering dan nog wel uit?

Een eerlijk antwoord
De gemeente heeft het Energieloket vooral in het leven geroepen om mensen in Tytsjerksteradiel van een ongebonden en degelijk antwoord te voorzien. Want natuurlijk hebben isolatiebedrijven er belang bij om uw woning onder handen te nemen. Vaak is dat ook terecht, soms is het overdreven en in een enkel geval is het zelfs waar dat bepaalde maatregelen een averechts effect hebben.

Daarom is er een onafhankelijk deskundige door de gemeente aangewezen die je desgewenst van een gedegen en eerlijk advies kan voorzien. Zonder dat je aan wie dan ook vast zit, het enige wat je krijgt is een helder energierapport van jouw woning! Want iedere woningeigenaar is nu eenmaal geen bouwkundige. En het isoleren van een woning is bovendien een vak apart!

Onafhankelijk, gedegen en gratis
De gemeente levert aan de inspecteur een (digitale) bouwtekening van jouw woning uit het bouwdossier. Nadat we jouw aanvraag hebben ontvangen, worden de bouwtekening(en) van jouw woning uit het gemeentelijk bouwdossier opgezocht. Daarna ontvang je op het aangegeven emailadres een uitnodiging voor een gesprek met onze adviseur. Dat gesprek vindt plaats in het gemeentehuis tijdens de openingstijden en dit gesprek is gratis. 

Tijdens dit gesprek wordt je uitgelegd welke voorzieningen aan je woning getroffen kunnen worden om energie te besparen.
Je kunt desgewenst (je bepaalt dat uiteraard zelf!) vrijblijvende offertes vragen bij de gespecialiseerde bedrijven van het Energieloket maar natuurlijk ook bij een ander bedrijf volgens jouw keuze. Op deze manier weet je wat er moet gebeuren en wat het gaat kosten. Soms is het gewenst dat onze adviseur adviseert om op locatie een verder inspectie te (laten) verrichten. De bouwtekening geeft dan te weinig duidelijkheid over de bouwkundige toestand van jouw woning. In dat geval wordt er een afspraak gemaakt. Een bezoek op locatie kost 99 euro, inclusief BTW. en vindt eens per kwartaal plaats.

Het schaadt nooit
Als je nu nog twijfelt of je de Quick Scan wilt laten uitvoeren aan jouw woning, is dat uiteindelijk al genoeg om meteen aan te vragen. Want het schaadt nooit dat je weet wat de energiestaat van jouw woning is! En deze (niet commerciële) kans is uniek in Tytsjerksteradiel. Dus vraag maar snel aan, de rest wordt voor je geregeld en alvast welkom bij het Energieloket.

Wegens het grote succes van de Quick Scan komen nieuwe aanvragen op de agenda na 1 september!

Aanvraag Quick Scan