Quick Scan

Een onafhankelijke check voor een eerlijk advies

Quick Scan (maatwerkadvies)

Iedereen heeft het er tegenwoordig over. Je huis energiezuinig maken of zonnepanelen op het dak om zelf energie op te wekken. Maar is dat nou echt altijd wel de moeite waard? Want het kost veel en de energieprijzen stijgen vooralsnog minder dan sommigen beweren. Bovendien vraag je je misschien af, hoe lang woon ik nog in mijn huis en kan de investering dan nog wel uit?

Een eerlijk antwoord
De gemeente heeft het Energieloket vooral in het leven geroepen om woningeigenaren van een ongebonden en degelijk antwoord te voorzien. Want natuurlijk hebben isolatiebedrijven er belang bij om jouw woning onder handen te nemen. Vaak is dat ook terecht, soms is het overdreven en in een enkel geval is het zelfs waar dat bepaalde maatregelen een averechts effect kunnen hebben.
Daarom is er een onafhankelijk deskundige door de gemeente aangewezen die je desgewenst van een gedegen en eerlijk advies kan voorzien. Zonder dat je aan wie dan ook vast zit, het enige wat je krijgt is een bondig energierapport van jouw woning! Want iedere woningeigenaar is nu eenmaal geen bouwkundige. En het isoleren van een woning is bovendien een vak apart!

Onafhankelijk en bij je thuis
Nadat we jouw aanvraag hebben ontvangen, worden de bouwtekening(en) van jouw woning uit het gemeentelijk bouwdossier opgezocht. Ondertussen zetten we jouw gegevens op de lijst van één van onze inspecteurs. Via het aangegeven emailadres ontvang je binnen enkele weken een datum en tijdstip waarop de inspecteur bij jou langskomt.
De inspecteur komt dus bij je langs en kan zodoende ook kennis nemen van de bouwkundige staat van jouw woning maar ook van installaties. De inspecteur heeft een (klein) uur tijd voor jouw huis dus zorg er voor dat je op tijd aanwezig bent.

Kosten
In het kader van de actie “Geef Gas met Energie!” kunnen er in 2020 dankzij een rijksbijdrage 600 Quick Scans gratis worden uitgevoerd.  Normaal kost een Quick Scan aan huis €. 150,-- exclusief BTW oftewel €. 181,50 inclusief 21% BTW. Deze kosten zijn al relatief laag dankzij de strakke planning die de gemeente hanteert bij de praktische uitvoering (om zodoende reiskosten en tijd te besparen). Indien het aangewezen tijdstip onverhoopt niet uitkomt, zal er weliswaar een nieuwe afspraak worden ingepland. Naast het feit dat dit enkele weken langer kan duren, bestaat dan ook de kans dat het aantal gratis Quick Scans is overschreden.

Al 600 aanvragen gedaan! Ondertussen zijn er, in het kader van de actie “Geef Gas met Energie!” al 600 aanvragen om een (gratis) Quick Scan gedaan! Dit betekent helaas ook dat het hiervoor beschikbare budget is uitgeput en de scan niet langer (geheel) gratis kan worden aangeboden. Wij beraden ons op dit moment op de situatie nu de belangstelling voor een Quick Scan aan huis zo onverwacht hoog ligt. Ondertussen kun je wel een aanvraag doen maar wordt jouw aanvraag door ons geparkeerd. Zodra bekend is wat het vervolg zal zijn, laten we dat direct via het door jou achtergelaten mailadres weten. Plaatsen op de wachtlijst wil in elk geval zeggen dat de scan niet voor april kan worden uitgevoerd en dat de kosten lager of gelijk zullen zijn aan . 181,50. Uiteraard heb je tussentijds altijd de mogelijkheid om jouw aanvraag in te trekken.
 
Advies .. en dan?
Op basis van de uitkomsten van de Quick Scan wordt er gerapporteerd welke voorzieningen aan je woning getroffen kunnen worden om energie te besparen. Met dit rapport kun je desgewenst vrijblijvende offertes vragen bij de gespecialiseerde bedrijven van het Energieloket maar natuurlijk ook bij een ander bedrijf volgens jouw keuze. Op deze manier weet je wat er moet gebeuren en wat de energiemaatregelen je gaan kosten.

Aanvraag Quick Scan

U kunt momenteel geen Quick Scan aanvragen ivm met het Coronavirus. 

Zeer binnenkort (uiterlijk 15 december 2020) verwachten we weer nieuwe aanvragen te kunnen honoreren waarbij een gereduceerd tarief zal gelden tot uiterlijk 1 maart 2021 (einddatum actie “Geef Gas met Energie!”).  Meer informatie vindt u hier.