Quick Scan

Een onafhankelijke check voor een eerlijk advies

Quick Scan (maatwerkadvies)

Iedereen heeft het er tegenwoordig over. Je huis energiezuinig maken of zonnepanelen op het dak om zelf energie op te wekken. Maar is dat nou echt altijd wel de moeite waard? Want het kost veel en de energieprijzen stijgen vooralsnog minder dan sommigen beweren. Bovendien vraag je je misschien af, hoe lang woon ik nog in mijn huis en kan de investering dan nog wel uit?

Een eerlijk antwoord
De gemeente heeft het Energieloket vooral in het leven geroepen om woningeigenaren van een ongebonden en degelijk antwoord te voorzien. Want natuurlijk hebben isolatiebedrijven er belang bij om jouw woning onder handen te nemen. Vaak is dat ook terecht, soms is het overdreven en in een enkel geval is het zelfs waar dat bepaalde maatregelen een averechts effect kunnen hebben.
Daarom is er een onafhankelijk deskundige door de gemeente aangewezen die je desgewenst van een gedegen en eerlijk advies kan voorzien. Zonder dat je aan wie dan ook vast zit, het enige wat je krijgt is een bondig energierapport van jouw woning! Want iedere woningeigenaar is nu eenmaal geen bouwkundige. En het isoleren van een woning is bovendien een vak apart!

Onafhankelijk en bij je thuis
Nadat we jouw aanvraag hebben ontvangen, worden de bouwtekening(en) van jouw woning uit het gemeentelijk bouwdossier opgezocht. Ondertussen zetten we jouw gegevens op de lijst van één van onze inspecteurs. Via het aangegeven emailadres ontvang je binnen enkele weken een datum en tijdstip waarop de inspecteur bij jou langskomt.
De inspecteur komt dus bij je langs en kan zodoende ook kennis nemen van de bouwkundige staat van jouw woning maar ook van installaties. De inspecteur heeft een (klein) uur tijd voor jouw huis dus zorg er voor dat je op tijd aanwezig bent.

Geef Gas met Energie!
In het kader van de actie Geef Gas met Energie! kon de gemeente afgelopen jaar in beginsel 600 aanvragen kosteloos honoreren. Al heel snel bleek dat er veel interesse was voor de gratis Quick Scan: binnen enkele weken was het quotum bereikt en moesten we de inschrijving blokkeren.

Dat laatste heeft echter veel langer geduurd dan ons lief is: vanwege corona konden we maar mondjesmaat de geplande inspecties doen uitvoeren. Uiteindelijk is er in het najaar desondanks toch een flinke inhaalslag geweest met als gevolg dat we nagenoeg alle lopende aanvragen (op locatie) hebben behandeld.


Nog 300 gratis Quick Scans
Ondertussen (december 2020) hebben we ook vanwege de grote belangstelling voor de Quick Scan ruimte gevonden om relatief meer geld voor dit doel te besteden. Al met al goed nieuws: er worden nog maximaal 300 Quick Scans geheel gratis aangeboden! Daarbij ook het gegeven dat we uitstel van het Rijk hebben gekregen voor de besteding van het geld, in plaats van 31 december 2020 is dat 28 februari 2021 geworden! Dat betekent dus tegelijk wel dat de nieuwe aanvragen in de komende drie maanden (december, januari en februari) hun beslag moeten krijgen. Dat vraagt om een strakke planning en de nodige flexibiliteit van de aanvrager aangaande het geplande tijdstip. Uiterlijk op 1 maart 2021 moet het rijksgeld namelijk zijn besteed en de (gratis) scans dus zijn uitgevoerd!

Geplande datum en tijdstip staat vast
In de praktijk komt het er op neer dat wanneer je tijdig een aanvraag doet voor de gratis Quick Scan je ook automatisch akkoord gaat met het inplannen van een datum en tijdstip voor 15 maart 2021 en dat je er op de geplande datum en tijdstip voor zorgt dat er iemand thuis is om de inspecteur te ontvangen. Er kan dus niet worden geschoven met de datum of het tijdstip simpelweg omdat de planning zodanig georganiseerd moet worden dat de inspecteur een goed haalbare route door de gemeente verkrijgt (zonder al te veel reizen) en er verder ook geen tijd verloren gaat vanwege de planning. Dat vraagt van jouw kant een stukje flexibiliteit ten aanzien van het geplande tijdstip. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om minimaal een paar dagen van tevoren aan te geven wanneer je de inspecteur kunt verwachten. Dat zal op een doordeweekse dag zijn in de periode december 2020 – 2021 ergens tussen 08:30 en 16:30.

Mocht het onverhoopt niet lukken om op de geplande datum en tijdstip de inspecteur te (laten) ontvangen dan horen we dat graag direct nadat de datum bekend wordt gemaakt en resteert er de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag te doen (mocht het quotum nog niet zijn bereikt, in het andere geval komt de gratis optie helaas te vervallen).

Wie het eerst komt wie het eerst maalt
Vanaf 7 december is het dus weer mogelijk maken om een gratis Quick Scan aan te vragen in het kader van de actie Geef Gas met Energie! en onder voorwaarde dat je flexibel kunt zijn met een datum en tijdstip waarop de inspecteur langskomt (voor 15 maart 2021).

Zodra de limiet is bereikt - hetzij door het absolute aantal van 300, hetzij door de praktisch haalbare uitvoering voor 1 maart - stopt de honorering van de gratis aanvragen.

Het zal dan tijdelijk niet meer mogelijk zijn een aanvraag te doen. In de loop van 2021 hopen we daarna de Quick Scan weer onder de reguliere condities (kosten €. 181,50)  te kunnen aanbieden.

Op dit moment hebben we vier inspecteurs voor beide gemeenten: zij gaan hun uiterste best doen om zo veel mogelijk aanvragen (met inachtneming van de Corona beperkingen) te behandelen.

Een en ander houdt dus ook in: wie het eerst komt wie het eerst maalt en zo lang de voorraad strekt.

 

Reservelijst
Na het bereiken van de limiet van 300 gratis aanvragen zal het tijdelijk mogelijk zijn om jouw gegevens op een reservelijst te laten plaatsen. Mocht het namelijk gebeuren dat er op het laatste moment uitval is van een adres dat reeds in de planning is opgenomen, kan er (slechts als dat op de route ligt) iemand in aanmerking komen waarvan de gegevens op de reservelijst staan en er telefonisch een afspraak kan worden gemaakt (veel binnen een paar dagen). Wanneer er voor 15 maart 2021 geen bericht is geweest, verliest de positie op de reservelijst zijn waarde want op die datum zijn de (gratis) inspecties in het kader van de actie “Geef Gas met Energie!” geweest en wordt de reservelijst vernietigd.

 

Nog vragen
Mocht u nog vragen hebben, kijkt u dan eerst op onze website bij de meest gestelde vragen. Wanneer uw vraag daar niet tussen staat, kunt u het beste een mailtje sturen aan baliebw@t-diel.nl.
We doen er alles aan om vragen via de mail binnen enkele dagen te beantwoorden.

 
Advies .. en dan?
Op basis van de uitkomsten van de Quick Scan wordt er gerapporteerd welke voorzieningen aan je woning getroffen kunnen worden om energie te besparen. Met dit rapport kun je desgewenst vrijblijvende offertes vragen bij de gespecialiseerde bedrijven van het Energieloket maar natuurlijk ook bij een ander bedrijf volgens jouw keuze. Op deze manier weet je wat er moet gebeuren en wat de energiemaatregelen je gaan kosten.

Aanvraag Quick Scan