Quick Scan

Een onafhankelijke check voor een eerlijk advies

Quick Scan (maatwerkadvies)

Iedereen heeft het er tegenwoordig over. Je huis energiezuinig maken of zonnepanelen op het dak om zelf energie op te wekken. Maar is dat nou echt altijd wel de moeite waard? Want het kost veel en de energieprijzen stijgen vooralsnog minder dan sommigen beweren. Bovendien vraag je, je misschien af, hoe lang woon ik nog in mijn huis en kan de investering dan nog wel uit?

Een eerlijk antwoord
De gemeente heeft het Energieloket vooral in het leven geroepen om mensen in Tytsjerksteradiel en vanaf 2019 ook in Achtkarspelen van een ongebonden en degelijk antwoord te voorzien. Want natuurlijk hebben isolatiebedrijven er belang bij om uw woning onder handen te nemen. Vaak is dat ook terecht, soms is het overdreven en in een enkel geval is het zelfs waar dat bepaalde maatregelen een averechts effect hebben.

Daarom is er een onafhankelijk deskundige door de gemeente aangewezen die je desgewenst van een gedegen en eerlijk advies kan voorzien. Zonder dat je aan wie dan ook vast zit, het enige wat je krijgt is een helder energierapport van jouw woning! Want iedere woningeigenaar is nu eenmaal geen bouwkundige. En het isoleren van een woning is bovendien een vak apart!

Onafhankelijk, gedegen en gratis
De gemeente levert aan de inspecteur een (digitale) bouwtekening van jouw woning uit het bouwdossier. Nadat we jouw aanvraag hebben ontvangen, worden de bouwtekening(en) van jouw woning uit het gemeentelijk bouwdossier opgezocht. Daarna ontvang je op het aangegeven emailadres een uitnodiging voor een gesprek met onze adviseur. Dat gesprek vindt plaats in het gemeentehuis tijdens de openingstijden en dit gesprek is gratis. 

Tijdens dit gesprek word je uitgelegd welke voorzieningen aan je woning getroffen kunnen worden om energie te besparen. Je kunt desgewenst (je bepaalt dat uiteraard zelf!) vrijblijvende offertes vragen bij de gespecialiseerde bedrijven van het Energieloket maar natuurlijk ook bij een ander bedrijf volgens jouw keuze. Op deze manier weet je wat er moet gebeuren en wat het gaat kosten. Soms is het gewenst dat onze adviseur adviseert om op locatie een verder inspectie te (laten) verrichten.

Quick Scan aan huis
Sinds kort is het (ook weer) mogelijk om een Quick Scan bij u thuis te doen laten uitvoeren. Groot voordeel is natuurlijk dat je dan aan de inspecteur kunt laten zien welke installaties je in huis hebt. Maar ook hoe de woning al is geïsoleerd en waar zich wellicht koudebruggen bevinden.  Een gericht gesprek thuis vinden veel woningeigenaren prettig en mede daarom bieden we deze mogelijkheid nu ook aan voor slechts €. 50 (exclusief BTW). Dat is inclusief BTW €. 60,50.  Dit tarief is geldig tot 1 januari 2020 en daardoor ook nog voor een beperkt aantal aanvragers van toepassing. Dus weer er snel bij!

Het schaadt nooit
Als je nu nog twijfelt of je de Quick Scan wilt laten uitvoeren aan jouw woning, is dat uiteindelijk al genoeg om meteen aan te vragen. Want het schaadt nooit dat je weet wat de energiestaat van jouw woning is! En deze (niet commerciële) kans is uniek in Tytsjerksteradiel. Dus vraag maar snel aan, de rest wordt voor je geregeld en alvast welkom bij het Energieloket!

In 2019 nog beperkt aantal plekken
De afgelopen weken komen er steeds meer aanvragen om een Quick Scan! Een geweldige opsteker voor u en voor ons maar helaas is het aantal plekken dat we kunnen bieden gelimiteerd vanwege het aantal inspecteurs maar ook vanwege de beschikbare middelen.
Mede vanwege de vele aanvragen maar ook om te voldoen aan de wens van diverse woningeigenaren, is er naast de gratis Quick Scan in het gemeentehuis nu ook de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding (ad. €. 60,50) een Quick Scan aan huis te laten doen. De Quick Scan aan huis wordt uitgevoerd door een inspecteur van Woningkeur.
De werkelijke kosten hiervoor bedragen €. 150 (excl. BTW) het verschil van 100 euro per aanvraag wordt (dit jaar nog) door de gemeente betaald!

LET OP! Voor alle aanvragen om een Quick Scan geldt dat er in 2019 nog een beperkt aantal in behandeling kan worden genomen. Het aantal Quick Scans dat dit jaar nog kan worden gedaan in het gemeentehuis bedraagt ca. 35 en het aantal Quick Scans aan huis tussen de 18 en 30. Totaal dus nog ruimte voor maximaal 75 aanvragen terwijl er ondertussen al minimaal 35 staan ingepland (stand op 18 oktober 2019). Kortom, houdt u er rekening mee dat uw aanvraag mogelijk niet meer in 2019 kan worden behandeld en dat we deze dus moeten doorschuiven naar volgend jaar.

2020
Op dit moment worden de plannen concreet gemaakt voor 2020. Daarbij is ook een aanvraag gedaan om rijksmiddelen. Naar verwachting zal ergens halverwege november 2019 duidelijk worden hoe de geldstromen lopen. Dan ook zal duidelijk worden in welke vorm(en) de Quick Scan in 2020 zal worden aangeboden en tegen welk tarief.


Aanvraag Quick Scan

(gratis) Quick scan in het gemeentehuisQuick Scan bij mij thuis (kosten €. 60,50)