Bestemmingsplan

Voor elk stukje grond geldt dat er een bepaalde bestemming op rust. Dit staat gemeld in de bestemmingsplannen van de gemeente. Een bestemmingsplan is voor iedereen bindend. Dat betekent dat je dus de grond, ongeacht van wie het is dus ook je eigen erf en huis, alleen zo mag gebruiken en bebouwen als beschreven staat in het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staan bouwregels (zoals bouwhoogtes en bouwvlakken) en gebruiksbepalingen.
Informeer altijd bij de balie bouwen en wenjen wat de bestemming van de grond is dat je wellicht kunt kopen of het huis dat je op funda te koop hebt zien staan.
Wanneer je andere plannen hebt met de grond dan waarvoor het bestemd is, informeer dan ook bij de balie bouwen en wenjen wat de mogelijkheden zijn om af te wijken van de bestemmingsplanregels of om het bestemmingsplan te laten wijzigen.

31