Brandveiligheid

Wanneer je een gebouw ergens voor wilt gaan gebruiken gelden er Brandveiligheidsvoorschriften.
Ze zijn er om ervoor te zorgen dat de kans dat er brand uitbreekt wordt beperkt en de gevolgen van een eventuele brand zo klein mogelijk worden gehouden. Op grond van het zogenaamde Gebruiksbesluit, gelden er landelijke voorschriften. De balie bouwen en wenjen kan samen met jou nagaan of er  vergunning voor het gebruik nodig is of dat volstaan kan worden met een melding.

33