Update 5 juni

Quick Scan Ondertussen zijn de maatregelen die genomen moe(s)ten worden vanwege de verspreiding van het Coronavirus vanwege de Rijksoverheid verder versoepeld. Voor het Energieloket betekent dit dat we samen met onze inspecteurs in overleg zijn om in de loop van juni de Quick Scan inspecties weer voorzichtig op te pakken. Lees meer…