Dakisolatie

Daken zijn van oudsher niet geïsoleerd. Aangezien warme lucht opstijgt, verlaat veel warmte via het dak de woning. Isoleren van een dak is daarom één van de eerste stappen die gezet wordt om te komen tot meer woongenot en minder energieverbruik.
Het dak van je woning of bijgebouw kan aan de binnen- of aan de buitenzijde worden geïsoleerd.
Isolatie aan de buitenkant verdient meestal de voorkeur ook vanwege vocht en dampproblemen die er anders kunnen ontstaan. Er zijn tegenwoordig mooie oplossingen om aan de buitenzijde te isoleren maar uiteraard vraagt dat voor elke unieke woning om een eigen oplossing. Maatwerk noemen we dat! Daarom gaan we graag uw woning inspecteren en samen met u bekijken wat de beste optie is! Uiteraard vrijblijvend.
Soms is het isoleren van het dak van binnen uit ook een prima oplossing. Met behulp van speciale dakplaten is dat vaak zo gepiept.

11