Glasisolatie

Om stralingswarmte tegen te houden, wordt het glas van een dun metaallaagje  voorzien.
Dit type beglazing heet HR-glas. Het laagje metaal is zo dun, dat het nauwelijks waar te nemen is. Hoe effectiever dit metaallaagje werkt, hoe beter de isolatiewaarde. De verschillen in warmte-isolatie worden bovendien bereikt doordat verschillende spouwbreedten al dan niet in combinatie met een andere spouwvulling dan lucht, bijvoorbeeld Argon of Krypton toegepast worden.
Om het verschil in werking aan te duiden wordt het HR, HR+ of HR++ glas genoemd.

De isolatiewaarde wordt vaak uitgedrukt in de U-waarde. De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen beide zijden wordt doorgelaten. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatie.

HR glas heeft een U-waarde van 2,0 tot 1,7. Voor HR+ glas geldt een U-waarde van 1,6 tot 1,3. HR++ glas bezit een U-waarde van 1,2 of lager.
Modern HR++ glas (argongas gevuld) behaalt inmiddels een U-waarde van 0,9 (Nen 1279).
Verder is er nog triple-glas mogelijk dat uit twee tussenlagen bestaat en dus nog dikker. Dit heeft een U waarde van beneden de 0,8.

Loont het voor mij de moete om bestaand dubbelglas of thermopane te vervangen?
Om proportioneel energie te besparen is dat vooral afhankelijk van oppervlak, locatie en bouwjaar. Natuurlijk is het raadzaam om lekkende ramen zo snel mogelijk te vervangen.

7