Energiebespaarlening

Geld lenen?
We doen het liever niet…
Toch zijn er omstandigheden denkbaar dat het zeker wel geoorloofd is. Dat je er zelfs geld aan zou kunnen verdienen. De energiebespaarlening is daarvan een goed voorbeeld. 
Wanneer u een Quick Scan aan uw woning heeft laten doen of u heeft via een makelaar uit Tystjerksteradiel een woning gekocht met energierapport dan weet u welke energiemaatregelen voor u  lucratief kunnen zijn.

Geld lenen en ook meteen besparen

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Maar nog belangrijker: misschien gaat u wel direct besparen! Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.  Mogelijk kunt u zelfs wat extra besparen. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim!

Kenmerken van de Energiebespaarlening

 • Aanvrager moet eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning.
 • Het is een jaarannuïteitenlening te voldoen in maandelijkse termijnen.
 • Er kan minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- worden geleend.
 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • Er geldt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • De gehele lening of een gedeelte ervan kan altijd boetevrij worden afgelost (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).
 • Alleen geldig voor maatregelen van de maatregelenlijst (het energie(k)loket gaat dat voor u na wanneer u een Quick Scan heeft laten doen of wanneer er een makelaarsscan is gedaan).
 • Maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening mag worden gebruikt voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere energiemaatregelen van de maatregelenlijst.
 • Bij het honoreren van de aanvraag wordt geen rekening gehouden met energiebesparing dus feitelijk met minder woonlasten. M.a.w. het inkomen van aanvrager(s) moet volledig toereikend zijn om deze lening (maandelijks) te kunnen aflossen. Daarbij wordt ook gekeken naar de lasten van andere (hypothecaire) leningen die door aanvrager(s) zijn afgesloten.
 • Er worden geen afsluitkosten in rekening gebracht, deze zijn al verrekend in de rentelast.
 • Het actuele rentepercentage wordt periodiek gemeld op de site van ikinvesteerslim.schermafbeelding-2015-03-31-om-16-13-26