Erfgrens

Soms bereiken buren bepaalde grenzen als het om erfscheidingen gaat. Niet altijd duidelijk is wat wel en niet mag op de erfscheiding en soms is ook niet echt duidelijk hoe de grenzen precies lopen. Alhoewel meestal geen gemeentelijke taak, kunnen we wel samen met jou nagaan wat er misschien aan de hand is en kunnen we je vertellen hoe je het beste verder kunt handelen. Loop binnen bij de balie bouwen en wenjen in het Energie(k)loket