Gevelisolatie

Wanneer je woning geen open spouw heeft, moet er op andere wijze worden geïsoleerd.
Het is mogelijk om de binnenzijde en om de buitenzijde te isoleren. Een afweging kan eigenlijk al snel gemaakt worden omdat isoleren aan de buitenzijde het beeld van je woning totaal verandert.
Het isoleren aan de buitenzijde is overigens wel de beste manier. Het gebouw wordt in zijn geheel ingepakt en dat is beter dan het maken van een “doos-in-doos” constructie bij het van binnenuit na-isoleren.
Isoleren van binnenuit vereist goed maatwerk ook om te voorkomen dat er koudebruggen worden veroorzaakt bij het aanbrengen van extra binnenwanden.

Voor dit soort ingrepen wilt u graag overleggen met deskundigen. Dat kan in het energieloket aan de hand van een bouwtekening van uw woning die we desgewenst voor u opscharrelen uit het gemeentearchief.