Kadaster

Elk stukje grond in Nederland heeft een juridisch eigenaar of eigenaren. Dit staat geregistreerd in het Kadaster. Daar staat ook geregistreerd welke zakelijke rechten welke op bepaalde stukken grond rusten, zoals bijvoorbeeld een recht van overpad. Hoewel geen gemeentelijke taak kunnen wij vaak wel zien wie het eigendom heeft en waar (globaal) de kadastrale grenzen lopen.
Infomeer dus bij Bouwen en Wenjen wanneer je graag wilt weten hoe het nou precies zit met jouw eigendommen of die van de buren en in veel gevallen kunnen we je verder op weg helpen.

32