QUICK SCAN

Antwoord op de meest gestelde vragen voor het verkrijgen van waardebonnen of het aanvragen van een Quick Scan

WAARDEBONNEN

Kan ik in 2021 nog uit de voeten met mijn waardebon voor het inregelen van mijn CV-radiatoren?

Het inregelen van CV-radiatoren kost relatief veel tijd. Nu er heel veel wordt geklust kan het daarom maar zo zijn dat de meeste installateurs wellicht geen voldoende tijd meer hebben om dat voor de vervaldatum van uw waardebon te realiseren. Mocht dat het geval zijn dan kunt u:

 • bij andere installateurs die aan de actie meedoen vragen of zij u sneller kunnen helpen,
 • met de installateur afspreken dat het bedrijf een inspectie bij u uitvoert en u daarna een offerte stuurt. U moet dan bij acceptatie van de offerte vóór de vervaldatum van de waardebon een voorschotnota krijgen van minimaal het bedrag van de waardebon. De werkzaamheden moeten in elk geval vóór 1 maart 2022 worden uitgevoerd.

  De installateur moet dus op voorhand tijdig bij ons de ingewisselde waardebon declareren en daarbij verklaren dat u een voorschotnota heeft ontvangen. Dit is een (ietwat ingewikkelde) optie waarvan de installateurs niet door ons op de hoogte zijn gebracht. Het is daarom aan u om dat met hen te af te spreken.  

Ook moet u, afhankelijk van uw CV-installatie en het aantal radiatoren, rekening houden met bijkomende kosten. De waardebon is een tegemoetkoming in de totale kosten.

Inruilen
Mocht u geen kans meer zien om de waardebon op tijd te verzilveren dan kunt u de toegekende waardebon inruilen voor een waardebon (ter waarde van € 150) voor de aanschaf van radiatorfolie en radiatorventilatoren.

Stuur hiervoor een mail aan wbil@t-diel.nl. Dat kan tot en met 30 november in verband met de einddatum van de actie.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een waardebon?

 • Als je huiseigenaar en tevens bewoner van dit huis in de gemeente Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel (met uitzondering van Garyp) bent en je huis met behulp van een CV-installatie met traditionele radiatoren verwarmt en je minimaal 1.000 m3 gas per jaar verbruikt.

Hoe moet ik mijn gasverbruik aantonen?

 • Dat doe je door een overzicht van je nutsbedrijf te scannen en als PDF bijlage (of duidelijke foto in JPEG) mee te zenden waaruit duidelijk afgeleid kan worden dat je gasverbruik over een periode van 12 aansluitende maanden (na 1 januari 2019!) meer dan 1.000 m3 is geweest (of voor een waardebon voor het inregelen 1.500 m3).

Moet ik zelf ook eigen geld bij leggen?

 • De waardebon vertegenwoordigt een maximale waarde die je kunt verrekenen met het totale bedrag. Voor het kopen van ventilatoren, folie, voetventielen of voor-instelbare kranen geldt dat je voor minimaal € 250 (dus minimaal € 100 eigen geld) gaat aanschaffen. Bij het afhalen van een pakket bij Karwei geldt deze bepaling tijdelijk niet.  Voor het inregelen van de radiatoren geldt geen minimum eigen bijdrage omdat de kosten hiervoor zeker (iets) hoger zullen zijn dan het bedrag (€ 250) waarop de waardebon recht geeft.

Waarom moet ik zelf nog bijbetalen?

 • De regeling is vooral bedoeld om woningeigenaren te stimuleren om zelf energiebesparende maatregelen te treffen. Uiteindelijk zal het niet de overheid zijn die alle kosten gaat betalen om alle woningen op langer termijn (grotendeels) van het gas af te krijgen maar een ieder die met woonlasten te maken heeft. Overigens zullen de voorzieningen aan de radiatoren zichzelf snel terugverdienen doordat je minder gas gaat verbruiken!

Hoe vraag ik een waardebon aan en wanneer?

 • Je vraagt een waardebon aan wanneer je van plan bent om de voorzieningen aan de radiatoren voor 1 december 2021 aan te schaffen. De aanvraag moet voor 15 november 2021 worden gedaan maar er geldt wel “zo lang de voorraad strekt” dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Kan ik voor meerdere voorzieningen meerdere waardebonnen aanvragen?

 • Nee, per adres kan 1 waardebon worden aangevraagd. De waardebon voor de aanschaf van folie, ventilatoren of voor-instelbare kranen, voetventielen en onder-blokken maakt het wel mogelijk om meerdere voorzieningen gelijktijdig aan te schaffen en het totaalbedrag te verrekenen met het tegoed op de waardebon.

Is het bedrag op de waardebon inclusief BTW?

 • Ja, het bedrag dat op de waardebon staat vermeld geeft recht op verrekening van het bedrag inclusief de BTW. Dus als de nota bijvoorbeeld totaal € 275,70 euro inclusief BTW bedraagt, betaal jezelf € 125,70 inclusief BTW bij.

Waarom moet ik mijn energieverbruik over 2019 en t.z.t. ook dat van 2021/2022 opgeven bij de aanvraag om een waardebon?

 • Als voorwaarde voor het verkrijgen van de RRE uitkering heeft het Rijk de gemeenten verplicht om het rendement van de voorzieningen te monitoren. Door het energieverbruik over 2019 te vergelijken met dat van 2021/2022 kunnen de effecten van de getroffen maatregelen (globaal) worden gemeten. Bovendien is het voor de aanvrager ook een mooie stok achter de deur om te kijken naar wat de voorzieningen doen met het gasverbruik en kan het mogelijk ook nog een impuls zijn om nog meer te doen.

Ik heb eerder aangevraagd en toen werd mijn aanvraag afgewezen omdat ik eerst een (hybride-) warmtepomp moest aanschaffen of op eigen kosten de radiatoren moest laten inregelen en nu worden de waardebonnen zonder deze tegenprestatie toegekend, hoe kan dat zo maar?

 • Inderdaad zijn de voorwaarden versoepeld. De gemeenten hebben het RRE geld eind 2019 van het Rijk gekregen omdat er een goed doordacht plan lag om samen met de huiseigenaar flink te investeren in energiebesparende maatregelen. Daarbij ook het gegeven dat voor (hybride) warmtepompen een extra (zgn. SEEH) subsidie mogelijk is waardoor de totale investering zich heel snel terugverdient terwijl de beoogde CO2-reductie erg groot is.
  Helaas heeft Corona in 2020 roet in het eten gegooid. Eén van de doelstellingen van de actie was juist om (fysiek) te laten zien waarom een (hybride-) warmtepomp veelal beter is dan een nieuwe traditionele CV ketel wanneer jouw CV ketel aan vervanging toe is.
  Nu dat allemaal zo is gelopen, hebben beide gemeente in overleg met het Rijk besloten om de waardebonnen nu ook zonder deze voorwaarde uit te geven. Uiteindelijk doel is dat het beschikbare geld nu wel wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is ook al is het rendement nu wellicht minder groot dan waarop eind 2019 werd ingezet.

Is radiatorfolie wel iets voor mij en kan ik dat zelf aanbrengen?

 • Voor meer informatie over het (hoe) aanbrengen van radiatorfolie verwijzen wij u graag naar de website zelfenergiebesparen.
  Denk er wel om dat de folie bij één van de deelnemende bedrijven aan het Energieloket gekocht moet worden als je hiervoor een (gratis) waardebon wilt gebruiken.

Hoe werken radiatorventilatoren precies en kan dat ook op onze radiatoren?

 • Voor meer informatie over het (hoe) aanbrengen van radiatorventilatoren verwijzen wij u graag naar de website zelfenergiebesparen.
  Denk er wel om dat de ventilatoren bij één van de deelnemende bedrijven aan het Energieloket gekocht moet worden als je hiervoor een (gratis) waardebon wilt gebruiken.

Het waterzijdig inregelen van de CV (ketel en/of radiatoren) hoe gaat zoiets en wat draagt het bij?

 • Voor meer informatie over wat het inregelen van de CV precies inhoudt en wat daar mogelijk bij komt kijken, verwijzen wij u graag naar de website zelfenergiebesparen.
  Denk er wel om dat het inregelen bij 1 van de deelnemende bedrijven aan het Energieloket moet gebeuren als je hiervoor een (gratis) waardebon wilt gebruiken.

Ik heb een waardebon gekregen voor radiatorfolie en/of ventilatoren maar kan deze niet bij alle deelnemende bedrijven inleveren. Hoe zit dat?

 • Dat klopt inderdaad. De deelnemende bedrijven zijn installateurs die veelal geen losse folie en ventilatoren op voorraad hebben. Den Hoedt te Harkema kan het wel leveren maar wil eerst de CV-installatie hiervoor eerst in ogenschouw nemen en zodoende maatwerk leveren. Ook kunnen installateurs desgewenst voor-instelbare kranen, voetventielen of onder-blokken aan de radiatoren aanbrengen wanneer u niet kiest voor folie en/of radiatorventilatoren. Omdat dit specialistisch werk is, zal de installateur dit alleen doen na inspectie van uw installatie en wellicht ook samen met het verder inregelen van de installatie. We gaan er van uit dat de meeste woningeigenaren zelf de folie en ventilatoren willen aanbrengen. Daarom zijn we momenteel gesprek met enkele regionale bouwmarkten die deze materialen voor de “doe het zelver” op voorraad hebben. We verwachten zodoende dat je binnenkort met je waardebon voor folie en radiatorventilatoren bij enkele lokale bouwmarkten terecht kunt. Zodra dat het geval is, krijgt een ieder die reeds een waardebon heeft ontvangen daarvan bericht en zal deze informatie worden toegevoegd bij de lijst van deelnemende bedrijven. Voor nu is het dus handig om nog even te wachten met het verzilveren van de waardebon voor folie en/of radiatoren.

Waarom kunnen inwoners van Garyp niet meedoen aan de actie “Geef Gas met Energie”?

 • Het dorp Garyp is uitgesloten van de actie “Geef Gas met Energie!” omdat dit dorp reeds als proeftuin is aangewezen voor het geheel gasloos maken van woningen. Zodoende is voor Garyp al een speciale rijkssubsidie beschikbaar. Alle informatie voor beschikbare subsidies kunnen inwoners van Garyp verkrijgen bij het eigen Enerzjyhûs.

QUICK SCAN

Kan er nu weer worden aangevraagd voor een gratis Quick Scan?

 • Jawel! Er is nog geld gereserveerd voor 300 gratis aanvragen! Zo lang de limiet van 300 aanvragen dus nog niet is bereikt kan er een aanvraag worden gedaan!

Wie komt in aanmerking voor de gratis Quick Scan?

 • Je bewoont een (particuliere) eigen koopwoning (dus je bent geen huurder) in de gemeente Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel (met uitzondering van Garyp) en je hebt nog niet eerder een Quick Scan gehad aan jouw woning dan kun je de gratis Quick Scan aanvragen.

Wat moet ik doen om de gratis Quick Scan aan te vragen?

 • Daarvoor hoef je alleen maar het online aanvraagformulier in te vullen en slechts jouw persoonlijke adresgegevens in te vullen en te verzenden. Het is van belang dat je een emailadres invult waarop je dagelijks zicht hebt omdat de datum en tijdstip waarop de inspecteur langskomt, relatief kort van tevoren via de mail wordt meegedeeld.

Wat zijn de voorwaarden voor de gratis Quick Scan?

 • Naast dat je eigenaar van een particuliere koopwoning moet zijn in 1 van beide gemeenten geldt dat je in de gelegenheid bent om voor 1 december 2021 op een doordeweekse dag gedurende één uur de inspecteur te ontvangen en deze in de gelegenheid te stellen jouw woning (samen met jou) te inspecteren. Datum en tijdstip worden minimaal 3 dagen van tevoren meegedeeld via het door jou opgegeven emailadres en deze datum en tijdstip staan vast.

Wat gebeurt er als ik niet op het aangegeven tijdstip aanwezig kan zijn?

 • Als het je onverhoopt niet lukt om op het aangegeven tijdstip, voor het doen uitvoeren van de Quick Scan inspectie aan jouw woning, thuis te zijn (of iemand namens jou) dan wordt de aanvraag gecanceld en vervalt deze. Je kunt dan een nieuwe aanvraag doen voor zover er op dat moment nog aanspraak kan worden gemaakt op de gratis Quick Scan in het kader van de actie “Geef Gas met Energie!” en anders wordt het wachten op een later tijdstip en zullen de dan geldende condities van toepassing zijn. Normaal gesproken kost een quick scan €181,50 (incl. BTW).

Waarom kan ik de datum of het tijdstip niet wijzigen als dat mij beter gelegen komt?

 • Beide gemeenten willen zoveel mogelijk woningeigenaren laten profiteren van de gratis Quick Scan nu dat tijdelijk met rijksgeld kan worden bekostigd. Deze actie stopt op 15 november 2021 er is geen (verder) uitstel mogelijk hetgeen betekent dat het verkregen rijksgeld teruggestort moet worden als de besteding ervan op deze datum achterwege is gebleven. Om zoveel inwoners te laten profiteren, zijn er 4 (deskundige) inspecteurs druk in de weer om zoveel mogelijk Quick Scans op locatie uit te voeren. Om er voor te zorgen dat de inspecteur zoveel mogelijk woningen kan inspecteren, wordt de planning via de gemeentelijke balie Bouwen en Wonen geregeld waarbij er een logische indeling van de dorpen en (reis)tijden wordt gehanteerd. Wanneer er geschoven moet worden met afspraken heeft dat direct een kettingeffect op alle andere afspraken waardoor er teveel tijd (en onzekerheid) in de planning gaat zitten. Bij uitval zal er, zo mogelijk, een adres van de reservelijst worden gehaald die past op de route van de inspecteur.

Er gelden (fysieke) beperkingen vanwege Corona, hoe zit dat met het bezoek van de inspecteur?

 • Er wordt gewerkt met een Corona protocol dat in overeenstemming is met actuele richtlijnen vanwege het RIVM. De inspecteur draagt bij binnenkomst een mondkapje en stelt het, net als u, op prijs dat er een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter kan worden gewaarborgd. Ook is het raadzaam dat er tijdens de inspectie zo weinig mogelijk mensen present zijn. Uiteraard kan dat ook door de te inspecteren ruimten zo vrij mogelijk te laten en deze tijdens de inspectie ook goed te ventileren. Wanneer er onverhoopt ziekteverschijnselen optreden bij jou of jouw huisgenoten die kunnen wijzen op Corona dan is het van groot belang dat u het bezoek afzegt (contactgegevens staan in de mail die je vooraf heeft ontvangen). Helaas is daarmee de kans ook aanwezig dat de Quick Scan niet meer (gratis) binnen de actieperiode kan worden aangeboden maar ook hiervoor geldt dat gezondheid belangrijker is!

Wat betekent plaatsing op de reservelijst?

 • Zodra de limiet van 300 aanvragen is bereikt, worden nieuwe aanvragen op een reservelijst geplaatst. Deze zal worden gehanteerd ingeval er uitval plaatsvindt bij de reeds geplande sessies. Wanneer je op de reservelijst staat voor een geheel gratis Quick Scan betekent dat in principe dat je te laat hebt aangemeld en helaas niet meer in aanmerking komt. Er bestaat echter de mogelijkheid dat indien er iemand op uitvalt die op de route van jouw adres is gelegen waardoor je (vaak één of twee dagen van tevoren) wordt gebeld met de optie dat je binnen enkele dagen desgewenst toch de scan krijgt aangeboden. Na 1 december verliest de positie op de reservelijst zijn waarde omdat de (gratis) inspecties in het kader van de actie “Geef Gas met Energie!” dan allen hebben plaatsgevonden.

Wat kost een Quick Scan normaal gesproken?

 • Een quick Scan rapportage op locatie kost normaal gesproken € 181,50 (incl. BTW). Dit tarief kan laag worden gehouden omdat de gemeenten (kosteloos) de planning verzorgen en er wordt gewerkt met een strakke planning en een logische verdeling over de dorpen. Van aanvragers wordt zodoende verwacht dat men zich flexibel opstelt bij het vaststellen van de datum en tijdstip waarop de inspectie aan huis plaatsvindt (dat er dan iemand thuis is die de inspecteur – met inachtneming van de Coronamaatregelen – kan ontvangen).

Wat houdt een Quick Scan nou precies in of anders gezegd wat krijg ik voor die € 181,50?

 • Voor dit geld komt er een deskundig inspecteur een uur bij je op bezoek om jouw woning (samen met jou) door te lichten. Ook kun je tijdens het bezoek de inspecteur laten weten waar je bijvoorbeeld tocht in je woning ervaart, of vocht, of andere mogelijke mankementen die leiden tot meer energieverbruik en een minder behaaglijk woonklimaat. De inspecteur maakt op basis van zijn bevindingen een korte rapportage welke inzichtelijk moet maken welke stappen je als huiseigenaar het beste kunt zetten om je huis energiezuiniger te maken en je woonklimaat te verbeteren. Lees verder onder Quick Scan.