Omgevingsvergunning

Voor diverse bouw, sloop of aanleg activiteiten heb je een Omgevingsvergunning nodig. Alle voren vermelde vergunningen vallen daar onder. Bij de balie bouwen en wenjen in het Energie(k)loket kunnen we samen met jou nagaan of je voor jouw voorgenomen activiteit ook vergunning nodig is en zo ja, welke vergunningen. Het aanvragen van een vergunning gaat via het digitale omgevingsloket. Natuurlijk vertellen we jou graag hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
Voor het afvoeren van asbest of asbest golfplaten heb je ook vergunning nodig. Soms mag je dat zelf doen wanneer je daarvoor vergunning hebt en soms moet het gebeuren door een speciaal asbestbedrijf. Loop bij ons langs om aan de weet te komen hoe dat in jouw geval zit.
Soms twijfels je of het om asbest gaat of om eterniet. Ook voor het afvoeren van asbestgelijkende golfplaten is een vergunning nodig. Informeer bij de balie hoe dat in zijn werk gaat.

Voor het kappen van (grotere) bomen heb je meestal vergunning nodig. Voor het snoeien en kappen van boomwallen in het buitengebied moeten boeren of andere grondeigenaren een kapmelding doen bij de gemeente. Wil je weten wat er voor jou geldt of je hebt ergens mensen zien snoeien of kappen en wilt weten of dat zomaar kan? Informeer bij bouwen en wenjen.

28