Regeling Reductie Energiegebruik
Ruim vier ton voor actie: Geef gas met Energie!

BUITENPOST/BURGUM, 17 december 2019   
Vandaag kwam het nieuws dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de aanvraag voor een rijksuitkering aan de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel heeft gehonoreerd.

Het geld komt beschikbaar voor de actie “Geef gas met Energie!” dat door het Energieloket is opgesteld met als doel zoveel mogelijk particuliere woningeigenaren in beide gemeenten te prikkelen om energiebesparende maatregelen te treffen.
Beide gemeenten zetten het geld in voor een informatiekrant, gratis energiescans aan huis en voor kleine ingrepen aan traditionele radiatoren om de bestaande CV-installatie geschikt te maken voor een (hybride)warmtepomp. Verder worden er in alle dorpen energiemarkten gehouden. De actie wordt door het gemeentelijk Energieloket gecoördineerd en zal komend jaar zijn beslag vinden. Alle particuliere woningeigenaren in beide gemeenten kunnen in januari een brief van de gemeente verwachten waarin de actie wordt toegelicht met een uitnodiging om mee te doen aan de actie “Geef gas met Energie!”

Rijksregeling


In oktober kwam de oproep vanwege het ministerie van Binnenlandse zaken bij alle Nederlandse gemeenten: “Wilt u huiseigenaren in uw gemeente helpen om energie te besparen?” Gemeenten konden van 9 oktober tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE).

Met de RRE kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inregelen van de cv-installatie of het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips.
Daarnaast kunnen gemeenten de regeling gebruiken voor het geven van advies aan huiseigenaren over andere energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Budget
Per gemeente bedraagt de specifieke uitkering maximaal € 90 per woning waarvoor een aanvraag is ingediend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt in totaal € 87 miljoen beschikbaar voor de RRE. De belangrijkste voorwaarde voor de specifieke uitkering RRE is dat de activiteiten waarvoor de uitkering wordt aangevraagd, bijdragen aan de beoogde CO2-reductie.

Verheugd
De aanvraag die door de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werd ingediend met een totaalbedrag van €.425.000,– is volledig voor het ministerie gehonoreerd. Het ministerie laat per brief weten dat ze de plannen zien als belangrijke stap naar verdergaande verduur­zaming van de woningvoorraad in het kader van de uitvoering van het Klimaatakkoord.

Projectleider Willem Bil van de gemeenten Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel en contact­persoon van het Bedrijfsconsortium Energieloket is verheugd met het goede nieuws dat er voor 2020 middelen vanwege het Rijk beschikbaar komen: “Het stelt ons in staat om samen aan de weg te timmeren met als belangrijkste pijler dat onze inwoners gaan profiteren van minder energieverbruik en een behaaglijker woonklimaat!”.


Ook de energiewethouders Jonker en Bouwman van beide gemeenten zijn ingenomen met de rijksgelden: “De actie ‘Geef gas met Energie’ draagt bij aan onze gezamenlijke ambities om in 2040 energie-neutrale gemeenten te zijn”.

Categorieën: ActueelNieuws