Quick Scan

Ondertussen zijn de maatregelen die genomen moe(s)ten worden vanwege de verspreiding van het Coronavirus vanwege de Rijksoverheid verder versoepeld.

Voor het Energieloket betekent dit dat we samen met onze inspecteurs in overleg zijn om in de loop van juni de Quick Scan inspecties weer voorzichtig op te pakken.

Er is een lijst van vele honderden aanvragen die de komende maanden afgewerkt gaat worden. 
Alvorens aanvragen definitief in te plannen, zal er contact worden opgenomen met de aanvrager.

In overleg met aanvrager zal de planning plaatsvinden uitsluitend wanneer dat over en weer verantwoord is vanwege onder andere de 1,5 meter norm.

We hopen met deze gedragscode dat er de komende maanden veel aanvragen kunnen worden afgehandeld. 
Het wachten is nog even op het gemeentelijk protocol dat geldt voor bezoeken aan huis. Aan een actuele versie wordt momenteel de laatste hand gelegd.

Energiemarkten

Als alles meezit en de maatregelen rond Corona wellicht na de zomer verder versoepeld kunnen worden, zal de planning van energiemarkten in de dorpen mogelijk per 1 september ook weer worden opgepakt.

Via deze site zal er t.z.t. een agenda worden gepubliceerd. 

Informatie over isolatie en installatie

Uiteraard staat niks in de weg om vandaag nog te beginnen met het energiezuiniger maken van je huis.

Sterker nog, de rijsoverheid heeft recent bekend gemaakt dat de subsidies voor woningisolatie tijdelijk worden verhoogd!
Dat biedt dus extra kansen om je woning met geld van de overheid te gaan isoleren.

Ondertussen weten we ook dat de zon in bepaalde perioden overuren maakt. De afgelopen maanden waren weer uitzonderlijk zonnig en dus alle reden om daarvan te profiteren als je de optie hebt om ook op jouw woning zonnepanelen te installeren! Zonnepanelen zijn mede vanwege de BTW aftrek relatief goedkoop en leveren dus meteen geld op dankzij een overschot aan zonuren..

Informatie over isolatie en installatie is te vinden op deze website maar u kunt ook altijd bellen of mailen met het team Bouwen en Wonen van de gemeente Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel.

Categorieën: ActueelNieuws