Update: 3 februari 2021
De op 14 december 2020 door premie Rutte afgekondigde lockdown heeft vergaande consequenties voor het hele maatschappelijke leven in Nederland. Op 2 februari 2021 is (opnieuw) duidelijk geworden dat de lockdown voorlopig (tot 2 maart 2021) in tact moet blijven. Echter met een lichtpuntje, namelijk dat bouwmarkten op bestelling producten fysiek (buiten de winkel) kunnen afleveren onder bepaalde strikte voorwaarden. 
Ook onze actie “Geef Gas met Energie!” is in een ander daglicht komen te staan. Er kunnen voorlopig geen energiescans aan huis meer worden gedaan
Echter de mogelijkheid om om waardebonnen te verzilveren is weer mogelijk, zij het onder strikte voorwaarden!

Concreet betekent dit voor respectievelijk de Quick Scan en de Waardebonnen het volgende:

QUICK SCAN

 • De actie “Geef Gas met Energie!” kent een einddatum van 1 maart 2021 en deze blijft onder alle omstandigheden ongewijzigd.
 • Het uitvoeren van een Quick Scan inspectie aan huis ligt voor langere tijd stil. Er worden tot in elk geval de eerste week van maart 2021 geen scans uitgevoerd. Eerst daarna zal, samen met de vier inspecteurs, worden bekeken wat – onder de dan geldende maatregelen vanwege de rijksoverheid en gegeven de situatie op dat moment rond het Coronavirus – mogelijk is en onder welke voorwaarden.
 • In een gezamenlijke boodschap laten het Energieloket en de vier woninginspecteurs (betreffende) woningeigenaren van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel weten hoe er de komende tijd zal worden gehandeld.

WAARDEBONNEN

 • Het aanvragen van waardebonnen voor het (zelf) treffen van voorzieningen aan CV-radiatoren blijft voorlopig mogelijk echter wel met het noodzakelijk voorbehoud dat niet gegarandeerd kan worden dat de waardebon uiteindelijk tijdig verzilverd kan worden.
 • Het verzilveren van waardebonnen is vanaf 4 februari 2021 mogelijk voor wat betreft folie en radiatorventilatoren (de waardebonnen met de code FV…).
  • Voor de aanschaf van folie en ventilatoren heeft het Energieloket ondertussen een afspraak met Karwei Burgum enKarwei Surhuisterveen
  • Vanaf 4 februari 2021 heeft Karwei Burgum een pakket klaarstaan bestaande uit folie en radiatorventilatoren dat in ruil voor een waardebon t.w.v. €. 150,00 (met code FV—“) na telefonisch overleg en op een afgesproken tijdstip kan worden afgehaald. We verwachten dat Karwei Surhuisterveen binnenkort ook deze mogelijkheid biedt, we zijn hierover in de contact.
 • Voor de aanschaf van andere zaken aan radiatoren (voetventielen, voor-instelbare kranen of onder-blokken) zullen de deelnemende installateurs mogelijk kunnen leveren. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met een van de deelnemende installateurs.
 • Met betrekking tot het inregelen van de CV kunt u eveneens contact opnemen met een van de deelnemende installateurs.
  • Omdat de tijd erg kort is waarbinnen installateurs uitvoerig kunnen geven aan de actie “Geef Gas met Energie!” (het inregelen moet al voor 15 maart gebeuren!) bestaat het risico dat de waardebon niet tijdig ingewisseld kan worden. Mogelijke oplossing zou kunnen dat met de installateur te zijner wordt overeengekomen dat er een deelfactuur (voorschot) op voorhand wordt betaald waardoor de feitelijk actie later in het jaar kan plaatsvinden. Daarover volgen t.z.t. nadere mededelingen.
 • Er wordt niet overwogen om zaken elders te kunnen bestellen en tegen inlevering van bijvoorbeeld een factuur van bol.com alsnog voor bepaalde zaken in aanmerking te komen. Enerzijds hebben wij hiervoor niet de beschikbare mankracht om dit in het financiële systeem te verankeren (er moeten dan talloze betaaldopdrachten worden verwerkt) en anderzijds willen wij de druk op de pakketbezorgers de komende tijd niet extra opvoeren.

Lees meer op de pagina Meest gestelde vragen.

Categorieën: Nieuws