Quickscan

Quick Scan (maatwerkadvies)

Iedereen heeft het er tegenwoordig over. Je huis energiezuinig maken of zonnepanelen op het dak om zelf energie op te wekken. Maar is dat nou echt altijd wel de moeite waard? Want het kost veel en de energieprijzen stijgen vooralsnog minder dan sommigen beweren. Bovendien vraagt u zich misschien af, hoe lang woon ik nog in mijn huis en kan de investering dan nog wel uit?

Een eerlijk antwoord
De gemeente heeft het energie(k)loket vooral in het leven geroepen om mensen in Tytsjerksteradiel van een eerlijk antwoord te voorzien. Want natuurlijk hebben isolatiebedrijven er belang bij om uw woning onder handen te nemen. Vaak is dat ook terecht, soms is het overdreven en in een enkel geval is het zelfs waar dat bepaalde maatregelen een averechts effect hebben.

Daarom is er een onafhankelijk deskundige door de gemeente aangewezen die u desgewenst van een gedegen en eerlijk advies kan voorzien. Zonder dat u aan wie dan ook vast zit, het enige wat u krijgt is een helder energierapport van uw woning! Want iedere woningeigenaar is nu eenmaal geen bouwkundige. En het isoleren van een woning is bovendien een vak apart!

Onafhankelijk, gedegen en super goedkoop
De gemeente levert aan de inspecteur een (digitale) bouwtekening van uw woning uit het bouwdossier. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, worden de bouwtekening(en) van uw woning uit het gemeentelijk bouwdossier opgezocht. Daarna ontvangt u op het aangegeven emailadres een uitnodiging voor een gesprek met onze adviseur.
Dat gesprek vindt plaats in het Energie(k)loket tijdens de openingstijden op de donderdagavond.

Tijdens dit gesprek wordt u uitgelegd elke voorzieningen aan uw woning getroffen kunnen worden om energie te besparen.
U kunt desgewenst (u bepaalt dat uiteraard zelf!) vrijblijvende offertes vragen bij de gespecialiseerde bedrijven van het energie(k)loket maar natuurlijk ook bij een ander bedrijf volgens uw keuze. Op deze manier weet u wat er moet gebeuren en wat het gaat kosten. Soms is het gewenst dat onze adviseur adviseert om op locatie een verder inspectie te (laten) verrichten. De bouwtekening geeft dan te weinig duidelijkheid over de bouwkundige toestand van uw woning. In dat geval wordt er een afspraak met u gemaakt. Een bezoek op locatie kost 99 euro, inclusief BTW. en vindt eens per kwartaal plaats.

Het schaadt nooit
Als u nu nog twijfelt of u de Quick Scan wilt laten uitvoeren aan uw woning, is dat uiteindelijk al genoeg om meteen aan te vragen. Want het schaadt nooit dat u weet wat de energiestaat van uw woning is! En deze (niet commerciële) kans is uniek in Tytsjerksteradiel. Dus vraag maar snel aan, de rest wordt voor u geregeld en alvast welkom in het Energiek Loket te Hurdegaryp!